Radikalt nye forretningsmodeller

PDF
Print
E-mail

 

Henover sommeren har vi i regi af Unvirtual afviklet en række workshops om Tingenes Internet. Først har vi gennemgået definitioner og state-of-the-art hvad angår teknologi og applikationer på området. Vi er startet tilbage ved Kevin Ashton’s definition fra 1999 (ja, faktisk er vi startet vi ved Stanley Kubrick i 1968, men det er en helt anden historie), vi har snakket om Raspberrry Pi og Ninja Blocks, forsøgt undervejs ikke at blive overdrevent filosofiske, når snakken er faldet på det potentiale for subjektive realiteter (2:40 inde i videoen), som bliver muliggjort af 50 milliarder sensorer og aktuatorer. Til sidst har vi arbejdet med udvikling af forretningsmodeller – der kan være tale om modeller for helt nye produkter og services – eller gennemgribende ændringer af modeller for eksisterende produkter og services.

De første faser af workshoppen er underholdende både os der er lidt nørdede og dem der har mere indsigt i forretningerne smiler skævt af tallene – både de store - som f.eks. en forventet global omsætning på 14.000 milliarder dollars - og de små størrelser - f.eks. i lab-on-a-chip teknologien og nikker anerkendende til de potentialer vi aner.

Men det er faktisk først, når vi når frem til at snakke om forretningsmodeller, at det for alvor bliver sjovt! Når teknologisk indsigt og den detaljerede forståelsen af udfordringen i hverdagens forretning mødes begynder det at slå gnister. "Hold k..., kan man virkelig det?" og "Nåeh, er det det, der er problemet?" Pointen er, at meningsfuld udbredelse af tingenes internet forudsætter tværfaglige kompetencer. Der er både brug for forståelse af teknologien og for detaljeret indsigt i de produktionsforhold der gælder for det produkt eller den service, man kigger på. Ændringen af forretningsplanen kommer typisk til udtryk på følgende områder:

 • Ny, netværksbaseret value proposition
  Denne ændring er nok den mest almindelige - sensorer og connectivity tilfører produktet ny features af værdi for kunde. Tag en virksomhed som laver trækasser til opbevaring, kunderne er glade for kasserne, men de tåler ikke fugt, så kunderne vil faktisk gerne betale for fugtfri opbevaring. Med en online fugtsensor i kassen, kan producenten levere det kunderne vil have.
 • Ny kunderelation
  I forlængelse af ovenstående følger muligheden for nye kunderelationer. I stedet for enkelt salg, kan man etablere salg af abonnement knyttet til produktet.
 • Reduktion af forbrug af omkostningstunge resourcer
  Omkostningsressourcer kan være både mennesker og maskiner. Tit kan tingenes internet påvirke disse poster. Pay-per-use modeller kan i nogle tilfælde reducere udgifter til maskiner. Sensorer, der rettidigt kan fejlmelde maskiner og produkter
 • Mere effektiv udnyttelse af materialer og værktøj
  Sporing og sporbarhed er blandt de IoT-applikationer som hurtigst har fået udbredelse. De giver mulighed for mindre materialespild i produktionen og færre flaskehalse i form af manglende udstyr
 • Nye modeller for kundeservice
  Med sensorer og connectivity kan produkters helbredstilstand løbende overvåges, og det bliver muligt at levere proaktiv kundeservice. Alternativt kan kunderne bruge online communities til at sammenligne performance med andre kunder og på den måde gennem en form for selvhjælp indstille deres produkt til mere optimal brug.

Andre modeller kan også komme på tale, men i alle tilfælde sidder deltagerne tilbage med en oplevelse af "Wauw, det her har markant betydning på bundlinien". Og samtidig er det også tydeligt, at der ikke er tale om letbenede fremtidsscenarier - teknologien gør det muligt her og nu.

Måske sidder der nu en eller anden derude og siger, "Okay men har medaljen ikke en bagside?" Jo bestemt. Sikkerhed. Besøg søgemaskinen Shodan, som er specialiseret i at finde devices snarere end information ude på internettet. Selv middelmådige hackere kan via den spotte endeløse mængder af udstyr på nettet med alvorlige sikkerhedsbrister. I 2012 lykkedes det for en anonym hacker at overtage kontrollen med over 400.000 devices på internettet. Hvis din forretning bliver afhængig af at dine produkter er forbundne til nettet, bør du give sikkerhed prioritet. Men mere om det en anden gang. Prøv i første omgang at se, hvad du får ud af at ryste din forretningsmodel under hensyntagen til de muligheder tingenes internet giver dig. Du vil sikkert blive overrasket.

God fornøjelse!

(Ovenstående tekst er oprindeligt offentliggjort på Unvirtual webblog:


blog comments powered by Disqus