50K - er det virk'li besværet værd?

PDF
Print
E-mail

Siden sidste forår har Region Midtjylland via IT-forum uddelt såkaldte iKRAFT-kuponer, som støtte til virksomheder, der ønsker at udforske innovative forretningsideer med afsæt i IT. Man kan søge 50.000 kr. og skal selv medfinansiere med et tilsvarende beløb - eventuelt (nej, typisk) i form af egne timer. Pengene skal gå til at hyre en konsulent, der kan hjælpe med at projektmodne ideen.

Jeg er stødt ind i flere med holdningen "det er s'gu ikke besværet værd!". Underforstået: al papirarbejdet med ansøgning og afrapportering æder så rigeligt tilskuddet. Har man erfaring med at søge offentlig erhvervsstøtte, er den holdning ikke helt overraskende. Nu har jeg imidlertid haft fornøjelsen af dels at være konsulent på par iKraft-kuponer, dels at følge et par andre projekter fra sidelinien og jeg må straks sige, at jeg er meget positiv overfor programmet - det gør helt afgjort en forskel i vækstlaget blandt mindre virksomheder.

Jeg har set projekter omkring udvikling af forretningsplaner for nye produkter og services, teknologiafklaring, udvikling af strategiplaner for videndeling og "social enterprises" og test af prototyper - og lad det være sagt med det samme, man kommer ikke meget langt med en konsulent for blot 50.000 kr. På den anden side, tilskuddet er for en del små - og ofte relativt nystartede - virksomheder lige præcis det der gør, at de får overskud til lave forretningsplanen eller gennemført testen. For nogle er de 50.000 kr. simpelthen forskellen på at droppe en idé og komme videre mod et mål. Innovation er ikke gjort alene med en god idé og heller ikke med udarbejdelsen af en forretningsplan, men begge dele er afgørende forudsætninger for at komme videre og her hjælper iKRAFT-kuponen.

I forhold til om det er besværet værd, er det også væsentligt at bemærke, at det bureaukrati, der uundgåeligt følger - og tynger - den slags tilskud, faktisk er ganske overkommeligt. Ansøgningen fylder blot et par sider, foreløbig godkendelse/afslag følger typisk indenfor 48 timer og afrapporteringen er begrænset til registrering af de timer, der går til egenfinansiering og en kortfattet slutrapport. Det er klart, at beløb i den størrelsesorden ikke må kvæles i papir.

Selvfølgelig har jeg også et par forbehold - trods alt: For det første skal konsulentopgaven iflg. reglerne konkurrenceudsættes... Hvor tit laver man ellers udbud på opgaver af denne størrelse? Jeg har ikke set det før, og det er altså unødigt spild af tid. For det andet kan iværksættere, der ikke får fast løn i virksomheden (men i stedet typisk udbetaler overskud, hvis der noget) kun medregne egen indsats til godt 100 kr. i timen. Det er en urimelig timesats, der betyder, at de skal investere 500 timer på at hyre en konsulent i noget, der typisk udgør 50 timer. Det er ikke rimeligt.

Så vidt jeg har forstået, står programmet nu foran en forhandling om forlængelse. Jeg kan forestille mig, at det er svært at dokumentere helt klare, konkrete resultater for virksomhederne - fordi tilskuddet trods alt er beskedent og typisk bruges på en afgrænset del af en større sammenhæng. Men det ville være en skam, hvis det ikke for lov til at fortsætte. Jeg er overbevist om, at ordningen er nyttig for mange af de virksomheder regionen skal leve af i fremtiden - og om nogle år vil der være virksomhedssucces'er, der vil kunne se tilbage og sige, at det startede med en iKraft-kupon.

Held og lykke til de af jer, der vælger at benytte ordningen.


blog comments powered by Disqus