Klynge midt i bakspejlet

PDF
Print
E-mail

Jeg fejrer i disse dage et lille jubilæum. Ikke noget vildt overstadigt, men alligevel. Jeg har over de seneste par år etableret lige netop 20 netværk i regi af Region Midtjyllands Klyngemidt program. Og lad mig straks sige, at der er plads til flere, så kan du se et muligt potentiale for din virksomhed og dine samarbejdspartnere, så skriv til mig. Men denne post handler i første omgang ikke om nye projekter, men mere om, hvad der så er kommet ud af netværkenes anstrengelser og Regionens (og det vil sige os, skatteydernes) penge. Hov, dér rykkede embedsværket lige lidt tættere hen til skærmen, hva'...

Analysen er ikke videnskabelig - og med en "sample størrelse" på 20 heller ikke synderligt statistisk signifikant, men jeg tror dog, at den kan tjene til at give nogle fingerpeg.

Grundtanken er, som Væksthus Midtjylland skriver på hjemmesiden, at virksomheder der er dygtige til at arbejde tæt sammen med andre virksomheder i forpligtende netværk, vil vokse hurtigere og skabe større overskud. Det ræsonnement er bragt til regionen af den australske virksomhedskonsulent Rodin Genoff, som har stået fadder til Klyngemidt programmet. Jeg mindes mit første møde som netværksmægler, hvor Væksthus Midtjylland havde inviteret Genoff, som underholdt med de mange positive erfaringer, han havde fra samarbejder mellem forretningsmæssigt nødlidende virksomheder i tung-industrien i den australske out-back. Bortset fra et par importerede krokodiller i Randers regnskov havde - og har - jeg meget svært ved at finde fællesnævnere mellem Region Midt og vildmarken i Northern Queensland. Men det er måske fordi, jeg for sjældent kommer vest for Herning - og i bund og grund er jeg da også helt enig i betydningen af  samarbejde i klynger - krokodiller eller ej.

Af de 20 netværk, jeg har været involveret i, har foreløbigt de 12 modtaget støtte til at gennemføre en eller anden form for samarbejde, tre er ved at færdiggøre ansøgninger, mens 5 af dem har opløst sig selv enten på grund af manglende fælles fodslaw eller har fået afslag på videregående projektstøtte. Disse afslag har været reelle nok og afspejler nok i nogen grad netværk, hvor samarbejdet bestod i, at én dominerende virksomhed vred armen rundt på to andre med besked om at være med. Hvad angår dem der løb ud i sandet, er det langt mere interessant.

Det var tale om virksomheder, som ikke før havde samarbejdet! Samarbejdet strandede typisk på en kombination af manglende tillid, mangel på fælles prioriteter og basal mangel på tro på at samarbejde var vejen til succes. Blandt de netværk som faktisk har opnået støtte, er der også enkelte klynger af virksomheder, som ikke før har samarbejdet med hinanden, men disse netværk har afgjort også været de langt de mest tidskrævende at løbe i gang. Omvendt er de netværk, som har kørt gnidningsløst og har opnået succes (i dét omfang det allerede kan måles) karakteriseret ved, at virksomhederne allerede kendte hinanden. Man kan bestemt diskutere, om programmets intention er at støtte virksomheder, der allerede i en eller anden grad har erfaring med samarbejdet - men jeg må bare konstatere, at det er en afgørende succesparameter. At igangsætte en helt ny samarbejdskonstellation er "bare rigtig meget op ad bakke" for mange - og nogle gange er der simpelthen for langt op.

Af de 12 netværk, som har gennemført et projektsamarbejde, har de 9 af dem handlet om en eller anden form for produktudvikling primært indenfor IT, elektronik og medicinske hjælpemidler. De sidste tre projekter har drejet sig om etablering af en fælles eksportstrategi. Et par stykker af netværkene skal nok skabe de eksportsucces'er, som KlyngeMidt programmet lægger op til, så derfor kan det være interessant at kigge på, om succes'erne har fælles træk. Selvfølgelig er det af betydning, at netværket har hyret en god konsulent.

Når jeg kigger projekterne igennem er der én ting, der går igen i de bedste projekter; en ildsjæl. En person, der brænder for idéen og ikke lader sig slå ud af bureaukratiet. En person, der holder sammen på netværket i perioder, hvor virksomhederne er ude af takt. Jeg tvivler faktisk på, om netværkene kan klare sig uden en ildsjæl - og det er i hvert fald helt tydeligt, at de mislykkede netværk har manglet een.

En anden fællesnævner er, at netværkenes dannelse ikke har været betinget af Klyngemidt tilskud. Virksomhederne i netværkene har troet så meget på deres idéer, at de - i de fleste tilfælde - har været beredte på et samarbejde under alle omstændigheder. Klyngemidt midlerne er blevet opfattet som et kærkomment tilskud, der har muliggjort en accelereret proces eller har givet ekstra is i maven.

Så er der måske nogle, der vil mene, at netværkene ikke burde have fået støtte. Personligt mener jeg, at man måske bare skal anerkende, at Klyngemidt programmet kan have to sameksisterende ambitioner:

  1. Hjælpe virksomheder uden den store erfaring i gang med at samarbejde i netværk. At få samarbejdet på plads er ganske enkelt et mål i sig selv.
  2. Hjælpe netværk af virksomheder, der har erfaring med samarbejde, med at nå frem til succes'er i form af nye produkter, ny omsætning og ny eksport.

For mig at se er begge mål af stor værdi i en regional erhvervsfremmestrategi.

Her på tærsklen til de sidste 18 måneder af KlyngeMidt programmet har Væksthus Midtjylland har netop meddelt, at der ikke længere kan søges om støtte til produktudvikling. Det skyldes angiveligt, at der er tale om EU midler som ikke må bruges til 50% offentlig finansiering af udvikling. Er der tale om EU regler, er det meningsløst at slås mod vindmøller, men umiddelbart synes jeg, at det er en ærgerlig udvikling, da det - set fra min stol - ser ud til, at den største chance for eksportsucces'er netop ligger i netværk, der mødes omkring produktudvikling.

Naturligvis er 20 projekter kun en begrænset del af KlyngeMidt programmet. Jeg kender ikke til indhold og udbytte af alle de andre projekter, men jeg vil da se frem til at andre bekræfter eller udfordre mig på ovenstående. - Og til de af jer, der tumler med tanker om et netværk; over det næste års tid forventer Væksthus Midtjylland på vegne af Regionen at hjælpe yderligere 80 netværk i gang. Så kan I se mulighederne for jer, at det altså bare om at komme i gang! Send mig et par linier, hvis jeg kan hjælpe.

Godt nytår!


blog comments powered by Disqus