Danmark i frIT fald

PDF
Print
E-mail

Er Danmark blevet en nation af smådumme, usunde internet-surfende individer, med en begrænset innovationshøjde, som ikke påkalder sig den helt store opmærksomhed fra udlandet?

I sidste uge offentliggjorde organisationen World Economic Forum sin årlige gennemgang af alverdens nationale økonomier. Danmarks konkurrenceevne viste sig at være faldende. Der er sågar en del, der har karakteriseret tendensen som et frit fald. Da faldet følger op på et tilsvarende fald forrige år, er der givetvis grund til bekymring. Spørgsmålet er bare, hvor problemet ligger - og hvad vi kan gøre ved det.

Dykker man ned i tallene, kan man blandt andet læse, at vi fastholder vores teknologiske parathed (adgang til internet), men at vores sundhed og uddannelse trækker os ned. Vi dykker også på innovationsområdet og på evnen til at tiltrække udenlandske investeringer. Man kan så oven i købet frygte, at vores såkaldte teknologiske parathed i virkeligheden afspejler en masse købestærke teenagere, der er blevet mobile facebook-junkies.

Læs også ”Danmarks konkurrenceevne i frit fald”

Med andre ord, Danmark er blevet en nation af smådumme, usunde internet-surfende individer, med en begrænset innovationshøjde, som ikke påkalder sig den helt store opmærksomhed fra udlandet. Det er da et stempel, der er til at forstå…

Karrikaturen til trods er det i sig selv meget skræmmende, at vores uddannelsesniveau relativt til andre lande er faldende. Vi har altid ment, at uddannelse er vores vigtigste råstof, men det er åbenbart på vej til at blive en grel illusion. Jeg er overbevist om, at uddannelse hænger sammen med sundheden og evnen til innovation. Så hvis vi vil op i Top-10 igen, er det uddannelsen, vi må kigge på og styrke.

I vores egen boldgade har vi i DIT altid slået på vigtigheden af uddannelse, som sikrer gode it-kompetencer – vel at mærke kompetencer, der gør at vi kan arbejde professionelt, kreativt og produktivt med it. Det er bare ikke godt nok, at vi er  gode til at gå på Facebook via en smartphone. Jeg mener, at der i hvert fald er to forhold i hver sin ende af uddannelsessystemet, som er problematiske i den forbindelse. Dels præger manglende eller i bedste fald skrøbelige it-platforme folkeskolen, og dels er der et virvar af mere eller mindre gennemtænkte gadekryds af videregående uddannelser med it-indhold.

Folkeskolernes trådløse internet skal udbygges, så det er sikkert, stabilt og med tilstrækkelig kapacitet for alle elever i 2014, lyder målsætningen i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. 15 procent af skolerne har – ifølge undersøgelsen IT i Praksis 2012 - imidlertid så store problemer med deres trådløse netværk, at det slet ikke kan bruges i undervisningen. Læg oven i det, at kun en tredjedel af lærerne (jf. samme undersøgelse) har de nødvendige it-kompetencer til at kunne udnytte it effektivt i undervisningen.

Læs også ”it-svigt på mange skoler”

Det er bare ikke godt nok. At etablere ordentlige trådløse net lyder som en overkommelig udfordring - det har selv DSB magtet - men at løfte it-kompetencerne hos 2/3 af alle lærere er en enorm udfordring, som vi som nation er nødt til at tackle.

Læs også ”Lærere får dårlig it-undervisning”

I den anden ende af systemet findes der på forskellige niveauer omkring 50 forskellige it-orienterede uddannelser i Danmark. Hvor mange af dem, der reelt giver solide it-kompetencer, er en anden sag. Jeg er stødt på cand.it´ere, der knap kunne stave til database. Min fornemmelse er, at en del uddannelser er navngivet og har en ufokuseret sammensætning med det kyniske formål at trække studerende og dermed økonomi til uddannelsesinstitutionen.

Det virker ikke, som om institutionerne altid designer uddannelser med afsæt i en reel efterspørgsel. Resultatet er, at vi i erhvervslivet mødes af studerende med kompetencer, vi ikke har bedt om og ydermere har svært ved at bruge. De ved for lidt om alt for meget. Det er simpelthen ikke godt nok at bruge uddannelsesbudgettet på at skabe udvandede kompetencer.

Lad os få ryddet op i urskoven af uddannelser, så vi får de kandidater, vi har brug for og igen kan bevæge os opad på World Economic Forums rangliste.

[Ovenstående er oprindeligt trykt i Version 2's nyhedsbrev, samt på Dansk IT's website]


blog comments powered by Disqus