Innovationens konge-etape

PDF
Print
E-mail

 

 

Jeg brugte lidt tid i sommerferien på at læse "The other Side of Innovation" af Vijay Govindarajan og Chris Trimble. Bogen kan varmt anbefales til dem, der for alvor vil noget med innovation. Her er en kort anmeldelse.

"Danmark skal leve af at få gode ideer". Sådan sagde den tidligere videnskabsminister Helge Sander til alle der havde lyst til - eller var nødt til - at høre på ham. Om end det næppe kalder på en rigsretssag mod Sander, var det katastrofalt, at en minister med fokus på udvikling, kunne udbrede et så banalt perspektiv på erhvervslivets udfordringer i forhold til fremtidig konkurrenceevne. Desværre var Sander ikke alene om misforståelsen og mange forsøg på forretningsudvikling er de senere år druknet i et altædende fokus på kreativitet.

For mig at se er manglende evne til eksekvering årsagen til at mange virksomheder har haft fiasko med innovationsforløb - det startede så lovende og døde, da det begyndte at gå op ad bakke. Derfor fangede The other Side of Innovation's undertitel Solving the Execution Challenge min opmærksomhed.

Bogen indleder med Thomas Edisons kendte citat "Genious is 1% and 99% perspiration". Citatet er de senere år ofte blevet brugt med genious erstattet af innovation til at imødegå den misforståelse, at disciplinen bare er et spørgsmål om at få gode ideer - og det kan vel ikke siges tit nok, selvom det måske er sat lidt på spidsen.

The other Side of Innovation handler udelukkende om de 99% og dens anbefalinger er overordnet opdelt i to dele; den rette organisation og den rette plan til eksekvering. Begge dele er relevant. Udgangspunktet er Clayton Christensens tese om at de fleste etablerede organisationer ikke er gearet til radikal innovation men - naturligvis - ongoing business. Derfor er det i eksekveringsfasen vigtigt at have fokus på organisation og plan.

Hvad angår organisation introducerer bogen the perfomance engine; virksomhedens velsmurte driftsorganisation, som dels skaber den bundlinie, der muliggør investeringer i innovation, dels rummer stor viden men også stor reservation overfor forstyrrende initiativer - som f.eks. innovationsforløb. Bogen beskriver derfor, hvordan man etablerer en symbiotisk partnerskab mellem en virksomheds performance engine og dedikerede innovation team, hvor der tages hensyn til personlige samarbejdsrelationer mellem medarbejdere på tværs af organisationerne, magtbalancen i mellem dem og deres respektive arbejdsrytmer. Anbefalingerne rummer overvejelser om rekruttering eksternt, etablering af disciplin omkring innovationsforløbet (at innovation er uforudsigelig er ikke det samme som at processen ikke kan styres!), fastholdelse af gensidig respekt (og på trods af dette håndtering af uundgåelige konflikter...) og sidste men ikke mindst vigtigheden af løbende at forberede organisationen på at god innovation ender i en driftsorganisation!

Om end nogle af bogens pointer ved første øjekast virker trivielle, har jeg selv i årenes løb oplevet mange initiativer, der skulle fremme innovation, hvor hverken organisation eller planlægning var gennemtænkt. Små og store formuer er blevet spildt.En helt banal pointe undervejs er vigtigheden af lade de personer, der har betydning for processen mødes fysisk. I vores online verden er det et forhold, der ofte overses og som minimum forsinker processerne. Det slog mig faktisk, at jeg også selv ved brugen af online innovationsplatformen FOKUSCOPE igen og igen er blevet slået af betydningen af af kombinere det virtuelle og det fysiske. Face-to-face dialog er trods alt uovertruffen.

Anden halvdel af bogen handler om planlægning. Min første tanke var, at en traditionel projektplan vel kunne bruges. Men den alene gør det ikke. Et innovationsforløb rummer typisk langt flere ubekendte end andre projekter. Blandt andet forslår bogen, at man opfatter innovation som eksperimenter bygget op omkring den videnskabelige metode. Udgangspunktet bør være en eller flere hypoteser, der guider forløbet. Men vel at mærke antagelser som kan ændres mere eller mindre radikalt i takt med at man bliver klogere igennem den læring som forløbet tilfører. Derfor  er det vigtigt, at man løbende afsætter tid og ressourcer til diskussion og dokumentation af antagelser igennem forløbet. Derved reduceres mængden af ubekendte løbende og chancerne for succesfuld innovation øges.

Da jeg gik i gang med bogen, tænkte jeg, at det var meget fokus at tildele organisation og plan alene, men jeg må tilstå, at som bogen skred frem, blev jeg overbevist om, at netop disse emner er helt afgørende for innovationsprojekters succes eller fiasko.

Bogens svaghed er, at den fokuserer på mere radikale innovationsprojekter; altså hvor udfordringerne til eksekveringen er særligt store. Hvis man ikke holder sig dette udgangspunkt for øje, sidder man måske lidt skræmt tilbage med det indtryk, at eksekvering af innovation både hvad angår organisation og planlægning er ekstremt komplekst. Det er naturligvis ikke altid tilfældet. Omvendt som gammel projektleder nikkede jeg genkendende til mange af bogens anbefalinger - og det er måske en vigtig pointe; innovation bør altid håndteres som et projekt med alle de dyder, som traditionel projektledelse kalder på. Har man det i baghovedet, er man trods alt ikke helt på afveje, når bjergene skal bestiges.

The other Side of Innovation er en god håndbog for innovationsprojekter,  men i bund og grund ligger bogens største værdi måske ikke i de mange nyttige, konkrete råd og anbefalinger til hvordan man kommer sikkert igennem alle innovationsprocessens bjergetaper med stigninger udenfor kategori. Det helt store værdi ligger i bogens implicite budskab; at innovation som forretningsudvikling ikke bør defineres for snævert - lad være med at spekulere for meget på om der nu er tale om innovation eller ej. Er der elementer af noget nyt og giver det ny omsætning - uanset om det er en sælger, der har udarbejdet en ny pitch eller det er et høj-risiko udviklingsprojekt i en medicinalvirksomhed.

Som forfatterne siger, "there is little value in trying to draw the line (...) it is all innovation to us."

Dén pointe er for mig at se en utrolig sund tilgang til et fænomen, der alt for længe har været et misbrugt buzz-word.

Bogen udmærker sig ved ikke at være det typiske amerikanske overflødighedshorn af mere eller mindre relevante cases, som understøtter teorierne. Budskaberne serveres effektivt og uden fyld. Den er hurtigt læst og er absolut et par timers opmærksomhed værd - både for forretningsansvarlige og for ledere af de konkrete innovationsinitiativer.


blog comments powered by Disqus